Logo

NGO Chrzanów

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Mr Grzegorz Ludwin

Grzegorz Ludwin - Prezes Fundacji Pro NGO.
Przez ostatnie lata ściśle związany ze środowiskiem korporacyjnym oraz organizacjami pozarządowymi. Współtworzył ogólnopolskie projekty CSR, Employer Brandingowe jak również tworzył strategię fundraisingową dla organizacji pozarządowych w kraju.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekazuje organizacjom pozarządowym, realizując w ramach Fundacji Pro NGO liczne warsztaty, szkolenia, projekty i audyty.
Presenter

Mr Piotr Kitela

Inspektor Ochrony Danych oraz Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001. Absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania na kierunku Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Presenter

Mrs Ewelina Florczak

dr n. ekon. członek zarządu Stowarzyszenia Manko, koordynator ds. projektów. W stowarzyszeniu zajmuje się opracowywaniem wniosków grantowych, koordynacją projektów i działań wspierających organizacyjny rozwój Stowarzyszenia. Adiunkt w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca w zakresie m.in. polityki gospodarczej, społecznej, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, zarządzania projektami. Naukowo związana również ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Autorka kilkunastu publikacji naukowych, promotor prac dyplomowych.
Presenter

Mr Michał Cieśla

Ukończył studia magisterskie na kierunku zarządzania prawami własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie prowadzi rachunkowość wspólnot mieszkaniowych, Fundacji oraz spółek handlowych. Praktyczne doświadczenie uzupełnia kursami organizowanymi przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich.
Presenter

Mr Jakub Schabikowski

W Fundacji Pro NGO zajmuje się głównie pozyskiwaniem funduszy oraz przygotowaniem i realizacją projektów. Prywatnie magister farmacji, od lat związany jest z Wydziałem Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie prowadził pracę naukowo-badawczą, która zaowocowała współpracą międzynarodową.

Agenda

CEL

Wsparcie organizacji pozarządowych z Chrzanowa w rozwoju, profesjonalizacji oraz dywersyfikacji środków finansowych, poprzez realizację bezpłatnego cyklu szkoleń wraz z doradztwem.

Każdy temat poprzedzają inicjały prelegenta go prowadzącego.


Harmonogram

Termin Godzina Temat
2.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 GL: Fundraising (darowizny, sponsoring, crowdfunding) cz. I.
5.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 GL: Fundraising (środki publiczne, fundacje korporacyjne, firmy) cz. II.
9.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 GL Narzędzia pracy zdalnej w prowadzeniu działalności NGO online,  budowanie zespołu organizacji i aktywizacja członków, planowanie rozwoju organizacji pozarządowej.
12.XI.2020 r. 16.00 - 18.00 GL Tworzenie stron internetowych, myślenie wizualne, kontakt z mediami.
16.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 GL: Komunikacja w zespole. Udzielanie informacji zwrotnej.
18.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 MC: Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej cz. I.
19.XI.2020 r. 17.00 - 19.00 MC: Księgowość i zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej cz. II.
23.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 JS: Obsługa programu Witkac oraz cyfrowej platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego.
26.XI.2020 r. 16.00 - 19.00 EF: Przygotowywanie wniosków i projektów cz. I.
30.XI.2020 r. 17.00 - 19.00 EF: Przygotowywanie wniosków i projektów cz. II.
3.XII.2020 r. 16.00 - 19.00 PK: Ochrona danych osobowych i RODO.
7.XII.2020 r. 17.00 - 19.00 JS: Obsługa programu Witkac oraz cyfrowej platformy do obsługi Budżetu Obywatelskiego.
9.XII.2020 r. 16.00 - 19.00 EF: Rozliczanie wniosków i projektów cz. I.
10.XII.2020 r. 16.00 - 19.00 EF: Rozliczanie wniosków i projektów cz. II.
14.XII.2020 r. 17.00 - 19.00 GL: Różnorodne źródła finansowania organizacji pozarządowych.


Zdanie realizowane w ramach projektu:
Miejsce Aktywnych Mieszkańców (innowacyjnej usługi społecznej) zadania z zakresu pobudzania aktywności obywatelskiej, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz współpracy ponadnarodowej u.s.g. Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Działania 4.3 Współpraca międzynarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


Współpraca - Gmina Chrzanów